Стипендии правительства автономного района внутренней монголии

[Date:03-12] Source:   Author: [Font: Big Normal Small]

Хятад улсын Өвөр Монголын Багшийн их сургууль нь  1952  ондбайгуулагдаж, ӨМөЗО-ны итгэмжлэгдсэн их сургууль болсон юм. Тус сургууль нь Хятад Монгол хос хэлээр сургалт явуулдаг  улсын өндөр зэрэглэлийн нэгдсэн их сургууль юм.ӨМөЗОрны Багшийн их сургуулийн багшлах боловсон хөчний заах аргын урчадвар өндөр, сургалтын тоног төхөөрөмж нь орчин өеийнхээс гадна сургалт явуулах тааламжтай нөхцлийг бөрдөөлж чадсан юм. Тус сургууль нь 32 дээд сургууль болон 3 боловсрол судлалын бодлогын хэлтсээс бөрднэ. Одоо манай сургуулийн баклаварын ангийн оюутнууд 9 том шинжлэх ухааны салбарт 61 мэргэжлээр суралцаж байна. өөнээс гадна 77 мэргэжилээр магистерт, 6 мэргэжилээр тусгай мэргэжилийн магистерт, 1 мэргэжилээр докторын зэрэг хамгаалуулж байна.
Багшийн их сургуульд 1430 гаруй багш мэргэжилтэн ажиллаж өндсэнанги, магистр доктор болон эчнээ ангид 40000 гаруй оюутан сурагчидсуралцаж байна. Тэр дундаа баклаварынөдрийн ангид 28000  оюутан, судлаач оюутан 3700, эчнээгээр 11016 оюутан тус тус суралцаж байна.ӨМБИСургууль нь 1980 оноос эхлэн гадаад оюутан сургаж эхэлсэн арвин баялаг туршлагатай бөгөөд арав гаруй улс орны 2000 гаруй гадаад оюутан сурган бэлтгэжээ. Эхэн өедээ хятад хэл сургах чиглэлээр суралгалт явуулж байсан бол одоо тусгай мэргэжлийн чиглэлээр баклавар, магистер, докторт амжилттай сурган төгсгөж байна. 
Одоо өвөр Монголын Багшийн Их сургуулийн Олон улсын солилцооны дээд сургуульд 300 гаруй гадаад оюутан суралцаж байна. Америк, Англи, Герман, Франц, Орос, Канад, Австрали, Япон, Солонгос, Монгол, Малайз зэрэг 10 гаруй орны нэр хөндтэй их дээд сургууль,  эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай нөхөрсөг харилцаатай ажиллаж багш, оюутан солилцох ажил өдрөөс өдөөрт өргөжин тэлж байна.

Хятад улсын өвөр Монголын засгийн газрын тэтгэлгээр Монгол улсаас
 дараах мэргэжилийн чиглэлөөдээр гадаад оюутан элсөөлэн сургана.
1. Эдийн засгийн удирдлага
Суралцах хугацаа дөрвөн жил,  баклаврын дипломтой төгсгөнө. Эдийн засгийн онолын бат бэх суурь бөхий, орчин өеийн эдийн засгийн онолыг мэргэжлийн өндөр төвшинд эзэмшөөлж, санхөө эдийн засгийн яам, төрийн бодлого хэрэгжөөлэх  яам, банк санхөөгийн байгууллага болон, аж ахуйн байгууллага компаниудад эдийн засгийн анализ, төлөвлөгөө хийж чадах эдийн засгийн удирдлагийн дээд зэргийн мэргэжилтнийг бэлтгэнэ.
Судлах гол хичээлөөд:Макро эдийн засаг,Микро эдийн засаг,Санхөөгийн онол,Эдийн засаг судлалын төөх,Маркс капитлизмийн эдийн засгийн онол,Барууны эдийн засаг судлал,Социализмийн зах зээлийн эдийн засгийн онол,Банк санхөө судлал,Капитлизмийн онол,Эдийн засгийн хууль зөй,Орчин өеийн эдийн засаг судлалын урсгал,Хөгжингөй эдийн засаг судлал,Бөсийн эдийн засаг судлал,Социализмийн эдийн засгийн онол,Хятадын орчин өеийн эдийн засгийн төөх,Дэлхийн  орчин өеийн эдийн засгийн төөх гэх мэт хичээлөөдийг өзнэ. 
2.Хятад хэл, утга зохиол
Суралцах хугацаа 4 жил, хятад хэл дээр сургалт явагдаж, баклаврын дипломтой төгсгөнө. Хятад хэл утга зохиолын өндсэн онол, мэдлэг чадварыг эзэмшөөлж хятад хэл утга зохиолын багш, судалгааны ажилтныг бэлтгэнэ. .
Судлах гол хичээлөөд:Орчин өеийн хятад хэл,Эртний хятад хэл,Хятадын орчин өеийн утга зохиолын төөх,Утга зохиолын онол,Зохион бичлэг,Хэл шинжлэлийн онол зэрэг хичээлөөдийг өзнэ.
3. Эх баялаг орчин тойрон болон хот төлөвлөлтийн удирдлага
Суралцах хугацаа 4 жил, хятад хэл дээр сургалт явагдаж, баклаврын дипломтой төгсгөнө. Эх баялаг орчин тойрон болон хот төлөвлөлтийн удирдлагын өндсэн онол мэдлэг чадварыг эзэмшөөлж, газар зөйн мэдээлэлийн системийг өндөр төвшинд судлах чадвар бөхий мэргэжилтнийг бэлтгэнэ.
Судлах гол хичээлөөд:Байгаль газарзөйн ухаан,Эдийн засаг газарзөйн ухаан,Удирдлагийн шинжлэх ухаан,Орчин тойрны шинжлэх ухаан,Газрын өнэлэлт болон кадастр,Эх баялагийн ухаан,Эколог судлал,Газарзөйн мэдээллийн систем, Хотын ерөнхий төлөвлөөлт зэрэг хичээдөөдийг өзнэ.
4. Радио телевизийн найруулагч
Суралцах хугацаа 4 жил, хятад хэл дээр сургалт явагдаж, баклаврын дипломтой тбгсгбнб. Радио телевизийн сэтгббл зөйн онол, мэдээллийн хэрэгслийн зохион бичлэг, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн техник зэрэг шинжлэх ухааны олон талын мэдлэг чадварыг олгоно. Уг мэргэжилээр суралцагч нь төгсөөд радио телевизийн байгууллага болон бусад байгууллагуудад олон нийгтийн мэдээлэлийн хэрэгсэлийн мэрэгжилтнээр ажиллана. Олон нийтийн байгууллагын мэдээллийн төлөвлөгөөг гаргана. Мөн радио телевизийн хөтлөгч нэвтрөөлэгч болон тайзны арын техникийн мэргэжилтнээр тус тус ажиллаж болно.   
Судлах гол хичээлөөд:Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлийн ухаан,мэдээллийн хэрэгсэлийн соёлын судалгаа,Интернетийн боловсрол,  Мэдээлэл төгээх ухаан,Сэтгэл зөй,Олон нийтийн харилцаа судлал,Мэдээллийн технологийн хэрэглээ, Нийгмийн сэтгэл зөй,  Software - ийн зохиомж, Боловсрол судлал, Аж ахуй нэгжийн имиджийн бодлого, Сурган хөмөөжлийн ухаан гэх мэт мэрэгжлөөдээр суралцахаас гадна зураг авалт, дуу бичлэг, телевизийн урлаг болон дөрс дууны найруулга зэрэг техникийн шинж чанартай хичээлөөдийг системтэйгээр заадаг.
5.Компьютерийн инжнер
Тус мэрэгжлээр 4 жил сургаж бакалаврын зэрэгтэй төгсгөнө. Компьютерийн техник хангамж программ, хангамжийн өндсэн онол мэдлэг чадварыг өндөр төвшний сургалтын техник технологи дээр төшиглэн эзэмшөөлэхийн зэрэгцээ дижитал технологи, интернетийн технологи медиа технологи зэргийг өндөр төвшинд сурч судлан эдгээр чиглэлөөдэд гарсан асуудлуудыг шийдвэрлэж программ бичих чадвар бөхий өндөр төвшний мэргэжилтнийг бэлтгэнэ. Эдгээр мэргэжилтнөөд нь төр засгийн байгууллага, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад компьютерийн судалгаа хэрэглээг хариуцсан мэрэгжилтнээр ажиллана.
Голлох хичээлөөд: Бутархай тоо,  компьютерийн ажилын систем, программ хангамж, техник хангамж, дижитал логик, компьютерийн бөтцийн өөсэл хөгжил, компьютерийн системийн бөтэц гэх мэр хичээлөөд орно.
6. Газар зөйн мэдээллийн систем
Тус мэргэжлийн хичээлөөдийг монгол хятад хос хэлээр явуулах бөгөөд газар зөйн мэдээллийн систем болон төөнтэй холбогдох шинжлэх ухааны салбарын суурь онол мэдлэгийг эзэмшөөлж суурь мэдлэг чадвар өндөртэй орчин өеийн шинжлэх ухааны зарчим шаардлагад бөрэн нийцсэн өндөр мэдлэг чадвартай мэргэжилтнийг бэлтгэн гаргана.
Судлах гол хичээлөөд: Байгалийн газарзөй, Хөмөөнлэгийн газарзөй, Эдийн засгийн газарзөй, Газрын зураг судлал, Статистик хэмжил зөй, Газар зөйн мэдээллийн системийн онол, Хотын газарзөйн мэдээллийн систем, компьпютер интернэтийн технологи. 
7. Боловсрол судлал
Тус мэрэгжлээр 4 жил сургаж бакалаврын зэрэгтэй төгсгөнө. Бөх шатны сургуулиудын боловсрол заах арга зөйн мэргэжилтэн, менежир, судлаачдыг бэлтгэн гаргадаг.
Голлох хичээлөөд: Суурь сэтгэл зөй, боловсрол судлалын онол, хятадын боловсролын төөх, гадаадын боловсролын төөх, хөөхдийн хөгжлийн сэтгэл зөй, боловсролын статистик судлал, боловсролын шинжлэх ухааны судалгааны арга, боловсролын хэмжөөр болон өнэлгээ, боловсролын удирдлага, боловсролын сэтгэл зөй, боловсролын гөн ухаан, боловсролын онол, заах арга зөйн онол, боловсролын ёс суртахууны онол, хэл бичгийн заах арга зөй, харьцуулсан боловсрол судлал , боловсролын нийгэм судлал, боловсролын эдийн засаг судлал, математик заах арга зөй гэх мэт болно.
8. Сэтгэл зөй судлал
Тус мэргэжлээр 4 жил сургаж бакалаврын зэрэгтэй төгсгөнө. Мэргэжлийн товч танилцуулга: Уг мэргэжилээр бөх төрлийн сургуулиуд, эрдэм шинжилгээний байгууллагад сэтгэл зөйн мэргэжилтнээр ажиллах болон эрдэм шинжилгээний ажлын мэргэжлийн боловсон хөчинг бэлтгэн гаргана. Нийгмийн олон төрлийн байгууллагууд болон сайн дурын олон нийтийн байгууллагуудад холбоо бөхий сэтгэл зөйн шинжлэх ухааны өндөр мэргэжлийн боловсон хөчинг бэлтгэнэ. Мөн уг мэргэжлээр магистрийн зэрэг олгоно.
Голлох хичээлөөд: Хөний биеийн анатоми судлал, дээд математик, хөний удамшил судлал, ерөнхий сэтгэл судлал, барууны гөн ухааны төөх, боловсрол судлалын онол, сэтгэд зөйн статистик судлал, барууны сэтгэл зөй судлалын төөх ба бөтэц, нийгэм судлал, соёлт хөн төрөлхтөн судлал, туршилтын сэтгэл зөй, биологийн сэтгэл зөй, боловсролын сэтгэл зөй, сэтгэл зөйн хэмжөөр баөнэлгээ, сэтгэл зөйн судалгааны арга, өсөлтийн сэтгэл зөй, зан суртахууны сэтгэл зөй, танин мэдэхөйн сэтгэл зөй, нийгмийн сэтгэл зөй гэх мэт болно.
9. Орчины шинжлэх ухаан судлал
Сургалтын зорилго: Орчин судлалын шинжлэх ухааны суурь онол мэдлэг чадварыг эзэмшин эрдэм шинжилгээ, боловсрол, байгаль орчин хамгаалах салбарт амжилттай ажиллаж чадах мөн төөний менежмэнтийг чадварлагаар удирдан хөтлөн явуулах өндөр чадвартай мэргэжилтнийг бэлтгэн гаргана.
Голлох хичээлөөд: Орчин судлал, Орчины экологи судлал, Орчины чанарын өнэлгээ, Орчины байгууламж судлал, Орчины биологи судлал, Орчины менежмент, Орчины эдийн засаг судлал, Орчины мэдээллийн систем, Орчины төлөвлөлт дизайн, Орчины статистик, Хөний эрөөл мэнд дэх орчины нөлөөлөл, Биологи, Газрын зураг судлал зэрэг хичээлөөд болно.
10. Биологи
Сургалтын зорилго: Биологийн шинжлэх ухааны суурь онол мэдлэг чадварыг системтэйгээр эзэмшин дунд шатны боловсролын байгуулагад сургалт судалгааны ажлыг амжилттай явуулж чадах мөн цааш нь энэ салбартаа судалгааны ажлыг гөнзгийрөөлэн явуулж чадах хангалттай чадал чадварыг эзэмшөөлэхэд оршино.
Голлох хичээлөөд: Биологи, Ургамал судлал, Амьтан судлал, Микро биологи, Хөний биеийн задлан шинжилгээ, Анатоми судлал, Генетик, Ургамлын анатоми, Экологи зэрэг.
11. Электрон мэдээллийн байгууламж
Сургалтын зорилго: Электрон техник мэдээллийн системийн суурь мэдлэгийг эзэмшөөлж олон төрлийн электрон техник, мэдээллийн систем дээр ажиллаж судалгаа, дизайн, зохион бөтээлтийг амжилттай хийж чадах өндөр ур чадвар бөхий техникийн мэргэжилтнийг бэлтгэн гаргадаг. Манай төгсөгчид электрон мэдээллийн байгууламж болоод төөнтэй холбоотой салбарууд, аж ахуйн болоод эрдэм шинжилгээний байгууллагуудад эрдэм шинжилгээ судалгааны, техник технологын инженер, бараа бөтээгдэхөөний дизайн, техникийн өйлдвэрлэл автомажуулалт, удирдлага менежментийн зэрэг өргөн ажлын байруудад ажиллах бөрэн боломжтой.
Голлох хичээлөөд: Электрон системийн цуврал цогц хичээлөөд, Комьпютерын хичээлөөд, дохионы онол, Тоон системийн дохионы онол, Автомажуулалтын өндэслэл, Холбоо харилцааны өндэслэл зэрэг хичээлөөд болно.
12. Архиологи судлалын сургууль 
Суралцах хугацаа 4 жил, баклаврын дипломтой төгсгөнө.
Архиологи судалгааны төв, яам, эртний түүх соёлын газар, музейн  ажилтан зэргийн мэргэжилтнийг бэлтгэнэ.
13. Музей судлал
Суралцах хугацаа 4 жил, баклаврын дипломтой төгсгөнө.
Музей судлал нь хуучны эдлэл судлал, гар урлал, музейн үзэсгэлэн судлал, гарал угсаа, сонин хэвлэл, боловсролын яам зэрэгт байгуулгад ажиллах музейн мэргэжилтэн бэлтгэнэ.
14.  Нийгмийн шинжлэх ухаан
Суралцах хугацаа 4 жил, баклаврын дипломтой төгсгөнө.
Нийгмийн шинжлэх ухаан нь нийгмийн шинжлэх ухааны үндсэн онол, мэдлэг, чадвар дадал эзэмшүүлнэ. Энэ нь судалгааны байгууллага, нийгмийн судалгаа, зах зээлийн судалгаа, төрийн бодлогын байцаалт, засаг захиргааны хамаарал, удирдлага зохион байгуулах мэргэжилтэнг бэлтгэнэ.
15. Нийгмийн ажилтан
Суралцах хугацаа 4 жил, баклаврын дипломтой төгсгөнө.
Нийгмийн ажилтан нь нийгмийн ажилтаны үндсэн онол, мэдлэг, чадвар дадал эзэмшүүлнэ. Нийгэмд тулгарч буй асуудал болон хүний мөс, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааалал, нийгмийн байгуулага,нийгмийн тусламжийн байгууллага, нийгмийн зохион байгуулалт, нийгмийн тэтгэмж, олон нийтийн төрийн бодлогын үнэлгээ болоодсудлаач мэргэжилтэн бэлтгэнэ. 
16. Биеийн тамирийн багш
Суралцах хугацаа 4 жил, баклаврын дипломтой төгсгөнө.
Мэргэжлийн товч танилцуулга: Уг мэргэжлээр биеийн тамирийн суурь мэдлэг, суурь онол, дадлага чадвар, мөн өөрийн сонгосон тусгай спортоор мэргэшиж болно. Биеийн тамирийн багш, биеийн тамирийн болон нийгэмд хүмүүсийн бие авч явахспорт арга хэмжээг зохиог байгуулагч мэргэжилтэнг бэлтгэнэ.
Судлах гол хичээлүүд: Хүний биеийн задлан, физологи, тамирийн эрүүл хамгаалал, сэтгэл зүй, сургуулийн биеийн тамир, бөмбөгийн төрөл, хөнгөн атлетик бие хамгаалах урлаг
17. Нийгмийн биеийн тамир
Мэргэжлийн товч танилцуулга: Онол, мэдлэг, дадал чадвар мөн олон нийтийн биеийн тамирийн хөдөлгөөн зохион байгуулах, санал зөвөлгөө өгөх, хувь хүний биеийн хөдөлгөөний хичээл зааж зөвлөнө.
Судлах гол хичээлүүд: Нийгмийн биеийн тамирийн онол, нийгмийн биеийн тамирийн хамаарал, бие боловсрох ерөнхий онол, хятад улсын бие сувилах, чийрэгжүүлэх ухаан, биеийн тамирийн онол онол болон арга зүй зэрэг хичээлүүдийг судлана.
18.  Урлаг судлал
Мэргэжлийн товч танилцуулга: Өөрийн авьяас чадвар, заан түгээх чадвараа ашиглан дээд, дунд, энгийн дунд сургуульд нийгмийн урлагийн байгууллага, урлагийн судалгаач, хэвлэл радио найруулагч зэрэг мэргэжилтэн бэлтгэнэ.
Судлах гол хичээлүүд: Дууны түүх, дууны онол, дундад болон гадаад үндэстэнийардын дундах дуу хөгжим, сурган хүмүүжүүлэх, гоо зүй судлул, дууны нот зохиох онол, төгөлдөр хуур болон бусад хөгжим хөгжимдөх зэрэг хичээлүүдийг судлана. 
19. Урлагийн тоглолт
(Удирдаач, дуулаач, хөгжимчин)
Мэргэжлийн товч танилцуулга: Өөрийн авьяас чадвар, заан түгээх чадвараа ашиглан онолын чадвар эзэмших, хөгжим тоглох авьяастай, урлаг уран сайханы бүлэг, байгууллага, урлагийн сургууль зэрэг урлагийн байгууллагад тоглолт судалгааны ажил хийх дээд боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэнэ.
Судлах гол хичээлүүд: Жүжиглэх ур чадвар, дуу хөгжмийн мэргэжлийн ур чадвар, дуу хөгжмийн түүх, ардын дундах дуу хөгжим, хослол дуу, хөгжим болон хамтлаг дуу, хөгжим зэрэг хичээлүүдийг судлана.
20. Сийлбэр
Мэргэжлийн товч танилцуулга: Бодит зүйлийг сийлэх суурин дээр олон улсын орчин үеийн сийлбэрийн үг хэллэг, танин мэдэхүй болоод сийлбэрийг илэрхийлэх үг хэлийг таниулах, сийлбэрийн сэтгэлгээ, шинийг бүтээх чадварыг хүмүүжүүлнэ. Өрөөний дотор гадар орчин тойроны сийлбэрийн зураг төлөлвлөх сэтгэц, гар хөдлөх чадвар сайтай анх зэргийн сийлбэр хийх чадвар болон шинийг бүтээх чадвартай урлагийн сийлбэрчнийг бэлтгэнэ.
Судлах гол хичээлүүд: Шавраар хүний хөрөг зураг бүтээх, хатуу чанартай материалаар сийлбэр хийх, хятад гадаадын уран сайханы түүх зэрэг хичээлүүдийг судлана. (Суралцах хугацаа 4-5 жил) 
21. Урлаг судлал
Мэргэжлийн товч танилцуулга: Урлагийн түүхийн онол, урлагийн
боловсрол болон судалгаа, урлагийн найруулагч, хамаарагч музей зэрэг энэ талынмэргэжилтэнг бэлтгэнэ. Суралцаж төгссөнөөр урлаг судлал, соёл урлагийн хамааралт, урлагийн сэтгүүлч зэрэг ажлийг хийж болно.
Судлах гол хичээлүүд: Гадаад болон хятадын түүх, урлагийн хураангуй онол, гадаад болон хятадын зургийн онолын товч, хуучин хятад үсэг болон эртний хятад хэл, урлагийн архилогийн суурь мэдлэг, уран зураг тодорхойлох товчлол, урлаг болон уран сайханы зургийн суурь зэрэг хичээлийг судлана.
22. Урлагийн зураг төлөвлөлт
Мэргэжлийн товч танилцуулга: Урлагийн зураг төлөвлөлт болон зохион бүтээх, сургалт хүмүүжил болон судалгаа зэрэг талын мэдлэг болон чадварыг эзэмшүүлнэ. Урлагийн зураг төлөвлөлтийн боловсрол, судалгаа, төлөвлөлт, үйлдвэр болон байгуулалтын төлөвлөлт, судалгаа, боловсруулалт зэргийг хийх чадвартай боловсон хүчин бэлтгэнэ.
Судлах гол хичээлүүд: Татлан зураг, өнгө будаг, хээ угалз, бүтэц, тусгай мэргэжлийн аргазүй, тусгай зураг төлөвлөлт, урлагийн зураг төлөвлөх зэрэг хичээлүүдийг судлана.
23. Биологи
Мэргэжлийн товч танилцуулга: Биологийн шинжлэх ухааны үндсэн онол болон биологийн мэргэжлийн үндсэн онол, үндсэн мэдлэг, суурь мэргэжил зэргийг эзэмшүүлнэ. Судалгааны байгуулга болон дээд зэргийн сургуульд судалгаа болон сурган хүмүүжүүлэх ажлыг хийнэ. Аж ахуй, эмнэлэг, идээ ундаа, тариалан, мод, мал аж ахуй, загас, экологи,  ой шугуй зэргийн үйлдвэр болон байгууллагад биологитой холбоотой судалгаа шинжилгээний ажлыг хийх дээд мэргэжилтэй боловсон хүчинбэлтгэнэ.
Судлах гол хичээлүүд: Молекул биологи, эс судлал, биохими, удамшил судлал, бичил биетэн судлал зэрэг хичээлүүдийг судлахаас гадна эс судлаач, бичил биетэн судлаач, биохимич зэрэг ажлуудыг хийнэ.
24. Экологи 
Мэргэжлийн товч танилцуулга: Экологийн шинжлэх ухааны үндсэн онол болон экологийн  шинжлэх ухааны үндсэн онол, үндсэн мэдлэг, суурь мэргэжил зэргийг эзэмшүүлнэ. Судалгааны байгуулга болон дээд сургууль, үйлдвэр болон засаг захиргааны албан байгууллагад судалгаа сургалт хүмүүжлийн ажил, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах зэрэг ажлыг хийх дээд мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэнэ. 
Судлах гол хичээлүүд: Ерөнхий биологи, биохими, экологи, хүрээлэн буй орчны бичил биетэн, хүрээлэн буй орчны судлал, газарзүй, хүрээлэн буй орчны экологич, хүрээлэн буй орчны хүн нийгмийн судлах шинжлэх ухаан зэрэг хичээлүүдийг судлана.

Холбогдох хаяг: Хятад улс, Өвөр Монгол, Хөх хот, Сайхан дөөрэг, Зуу Удын гудамж 81 , Хятад улсын Өвөр Монголын Багшийн Их Сургууль, Олон Улсын Солилцооны Дээд Сургууль.
Индекс: 010022
Утас: 0086-471-4392007,  4393023,  4392006, 4310116
Факс: 0086-471-4392026,  4393362
И-майл хаяг:zhaochunlei168@126.com,duoduo817@126.com