Оршин суух зөвшөөрөл болон виз бүрдүүлэх дараалал

[Date:10-12] Source:  Author: [Font:Big Normal Small]

Гадаад хүмүүс амьдрах зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материал нэг жил болон нэг жилээс дээш хугацаагаар Хятад улсад суралцах оюутнууд энэхүү зөвшөөрлийг авах эрхтэй.

Доорхи материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд: (Бүх материалууд А4 хэмжээтэй)

1.<<Гадаадын иргэн виз хүсэх, амьдрах эрх хүсэх өргөдөл>>  ийг бөглөнө. 1 хувь

2.Сургууль хоорондын болон солилцооны гэрээг харуулсан материал 1 хувь.

3.<<Эрүүл мэндийн тодорхойлолт>> (Өвөр монголын олон улсын аялаын шинжилгээний төвийн гарсан) эх хувиар

4.Гадаад паспортын мэдээлэл бүхий нүүр болон хамгийн сүүлийн жилээр орж ирсэн штамптай хуудас, оюутны Х1 визтэй хуудасны хуулбар.

5.Сургууль, боловсролын яам болон өөртөө засах орны засгийн газар тамгалсан <<Гадаад улсын оюутан Хятад улсад ирж суралцах урилга>> (JW201\202) 3 хуудасны хуулбар тус бүр!

6.Цагдаагийн газар болон олон улсын харилцааны байгууллийн тамгалсан <<Гадаадын иргэн амьдрах зөвшөөрлийн хүснэгт>> ийг бөглөсөн байх эх хувийг Хөх хотын цагдаагийн газарт хүргэж мөн зураг авхуулсан байх. Төлбөр нь 400юань (11сараас доош),800юань (1 жил)

Богино хугацаагаар суралцах виз авахад бүрдүүлэх материал.

6сараас илүүгүй хугацаагаар суралцахаар бол энэхүү визийг Х2 авна. Энэхүү визний хугацаа нь 180 хоног байна. Дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

1.<<Гадаадын иргэн виз хүсэх, амьдрах эрх хүсэх өргөдөл>>  ийг бөглөнө. 1 хувь

2.Сургууль хоорондын болон солилцооны гэрээг харуулсан материал. 1 хувь

3.<<Эрүүл мэндийн тодорхойлолт>> (Өвөр монголын олон улсын аялаын шинжилгээний төвийн гарсан) эх хувиар

4.Гадаад паспортын мэдээлэл бүхий нүүр болон хамгийн сүүлийн жилээр орж ирсэн штамптай хуудас, оюутны Х1 визтэй хуудасны хуулбар.

5.Сургууль, боловсролын яам болон өөртөө засах орны засгийн газар тамгалсан <<Гадаад улсын оюутан Хятад улсад ирж суралцах урилга>> (JW201\202) 3 хуудасны хуулбар тус бүр!